Πλαστικό χρήμα

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το παρόν άρθρο αφορά στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών μας από 01/01/2017, τόσο ως καταναλωτές όσο και ως επαγγελματίες-εκδότες των αποδείξεων.

Με τον νόμο 4446/2016 επήλθαν πολλές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία. Σημαντική αλλαγή που επηρεάζει τις συναλλακτικές συνήθειες όλων μας είναι η «υποχρέωση» χρήσης «πλαστικού χρήματος».

Τι εννοούμε όταν λέμε «πλαστικό χρήμα»;  

Σύμφωνα με τον νόμο, προκειμένου να ισχύσει η μείωση του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, πρέπει ένα ποσοστό των δαπανών που πραγματοποιούνται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε χώρες του Ε.Ο.Χ. να έχει εξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Με πιστωτική κάρτα,

με προπληρωμένη κάρτα,

με χρεωστική κάρτα,

με ηλεκτρονικό πορτοφόλι (paypal, viva κλπ.),

μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό δαπανών που απαιτείται να έχει εξοφληθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους;

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Αν για παράδειγμα κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα από μισθούς 20.000€, το ποσό των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει μέσω τράπεζας ή κάρτας είναι 2500€.

Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη για το αφορολόγητο;

Όλες οι δαπάνες λαμβάνονται υπόψη (εφόσον έχουν εξοφληθεί με τους τρόπους που προαναφέραμε) εκτός από τις παρακάτω:

Ø      Ενοίκια

Ø      Αγορά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Ø      Αγορά σκαφών, αεροσκαφών και ακινήτων

Ø      Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες (βλ. παρακάτω, υπάρχει πρόσθετη μείωση φόρου)

Τι ισχύει για συζύγους;

 Το ποσό των  δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του δικού του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Τι θα συμβεί αν δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό;

 Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε προβλέπεται φορολογική επιβάρυνση 22% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκε.

Εξαιρούνται από την υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά έχουν υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσης αξίας έχουν:

► οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,

► τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,

► όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

► οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό,

► ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,

► φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,

► οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ,

► οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους,

► οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

► οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,

► οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, και από την υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσης αξίας:

► οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,

► οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

► όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
Ποιοι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση χρήσης «πλαστικού χρήματος» και συγκέντρωσης αποδείξεων;

 Όσοι δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν υποχρέωση χρήσης «πλαστικού χρήματος»  προκειμένου να ισχύει το αφορολόγητο. Ωστόσο το αφορολόγητο ισχύει μόνο για όσους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Οι υπόλοιποι πρακτικά δεν χρειάζεται να συγκεντρώνουν αποδείξεις ούτε να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα». Με την κλίμακα των μισθωτών δεν φορολογούνται μόνο οι αμιγώς μισθωτοί και συνταξιούχοι. Εισόδημα από μισθούς θεωρείται και η αμοιβή διαχειριστή εταιρείας, η αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές σε είδος, το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία – «μπλοκάκια», η αμοιβή από περιστασιακή απασχόληση κλπ. Επίσης, ο υπολογισμός του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, όπως περιγράφεται παραπάνω, γίνεται επί του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος σε περίπτωση που αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό. Κατά συνέπεια, για τις περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρο αν το εισόδημα σας φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών ή αν αυτό υπολείπεται του τεκμαρτού, χρήσιμο θα ήταν να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να προϋπολογίσουμε το ποσό των αποδείξεων που θα χρειαστείτε.

Έχουμε υποχρέωση διαφύλαξης των αποδείξεων και των αποδεικτικών πληρωμής;

 Από κάποια χρονική στιγμή και μετά οι τράπεζες θα ενημερώνουν τις φορολογικές υπηρεσίες και θα έρχεται προσυμπληρωμένος ο αντίστοιχος κωδικός της φορολογικής δήλωσης. Μέχρι τότε, συγκεντρώνουμε τις αποδείξεις και τα αποδεικτικά εξόφλησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων;

 Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (σήμα κατηγορίας κάρτας, όπως στο παρακάτω παράρτημα).
Εναλλακτικά μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω σήμα και να το αναρτήσετε στην είσοδο και στο ταμείο της επιχείρησης σας.

Αποτέλεσμα εικόνας για σημα αποδοχής καρτων

 

Επιβολή κυρώσεων:
Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου.

Η ύπαρξη μηχανήματος αποδοχής καρτών θα γίνει υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις σταδιακά και ανά κλάδο δραστηριότητας.

Σ. Σπετσιέρης