Απαγόρευση καπνίσματος

Η απαγόρευση του καπνίσματος νομοθετήθηκε το 2009 και περιλάμβανε απαγορεύσεις χρήσης προϊόντων καπνού σε δημόσιους και ιδιωτικούς κλειστούς χώρους. Ωστόσο, αφενός ο νόμος προέβλεπε εξαιρέσεις, αφετέρου η εφαρμογή του είχε ατονήσει.

Με τον νέο νόμο (4633/2019) αίρονται πλέον οι εξαιρέσεις και εφαρμόζεται η ολική απαγόρευση του καπνίσματος. Οι κυριότερες απαγορεύσεις και οι κυρώσεις, λόγω μη συμμόρφωσης, είναι ενδεικτικά οι εξής:

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους και τα αναλογούντα πρόστιμα:

 • Σε όλους τους κλειστούς χώρους, καθώς και σε υπαίθριους χώρους με παρουσία ανηλίκων (ενδεικτικά παιδικοί σταθμοί ,σχολεία, χώροι ψυχαγωγίας ανηλίκων, χώροι αθλητικών εκδηλώσεων, παιδότοποι, γήπεδα κλπ.).

Το  πρόστιμο για τον καπνιστή ανέρχεται στα 200,00€ και για τον υπεύθυνο διαχείρισης του χώρου στα 500,00€ (με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής).

 • Στα ΙΧ αυτοκίνητα, στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς,  συμπεριλαμβανομένων των TAXI, στα οποία επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 1500,00€ για τον καπνιστή επιβαίνοντα ή οδηγό ΙΧ ιδιωτικής χρήσης , ενώ το πρόστιμο διπλασιάζεται (3.000,00) και αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ο παραβάτης είναι οδηγός αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

 • Στους κλειστούς χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (δημόσιων ή ιδιωτικών).

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 100,00€ για τον καπνιστή και 500,00€ για τον υπεύθυνο διαχείρισης.

 • Στους κλειστούς ιδιωτικούς/δημόσιους χώρους εργασίας και χώρους αναμονής δημοσίων υπηρεσιών .

Το πρόστιμο σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται στα 100€ για τον καπνιστή και 500,00€ για τον υπεύθυνο διαχείρισης.

 • Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων και στα αεροδρόμια εξαιρουμένων των χώρων καπνιστών.

Το πρόστιμο είναι 100,00€ για τον καπνιστή και 500,00€ για τον υπεύθυνο διαχείρισης του χώρου.

 • Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους  παρασκευασμάτων γάλακτος, κέντρα διασκέδασης, καζίνο και καταστήματα οπού νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια).

Το πρόστιμο για τον καπνιστή είναι 100,00€, ενώ το πρόστιμο για τον υπεύθυνο διαχείρισης ξεκινάει από τα 500€ και φτάνει μέχρι 10.000€ και οριστικό κλείσιμο  ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον βαθμό υποτροπής.

Ως «εσωτερικός χώρος» για την εφαρμογή του νόμου, νοείται και το αίθριο, ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

Ως εξωτερικοί χώροι νοούνται:

 • Οι ανοιχτοί περιμετρικά από δύο τουλάχιστον πλευρές χώροι
 • Οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων και των κτιρίων οι οποίοι έχουν ομπρέλες ή σκίαστρα-τέντες.
 • Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες των κτιρίων.
 • Οι χώροι οι οποίοι είναι περιμετρικά κλειστοί, αλλά δεν διαθέτουν οροφή.
 • Το αίθριο των κτιρίων και καταστημάτων που είναι ανοιχτό (χωρίς στέγαστρο οποιασδήποτε μορφής).

Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να φροντίσουν:

 • Για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης τους και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνεται η σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα.
 • Για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
 • Για την προμήθεια και τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του ν.3868/2010 και 4633/2019 (πρόκειται για ένα 100φυλλο αριθμημένο και σφραγισμένο στην πρώτη σελίδα βιβλίο αναφορών-τετράδιο- θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή- Δήμος). Η τήρηση του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για τη θεώρηση του βιβλίου ο υπεύθυνος πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μια μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης.
 • Για την εύρυθμη συνεργασία τους με τα όργανα ελέγχου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο της τάξεως των 500,00€ στον υπεύθυνο διαχείρισης.

Φωτεινή Κλάδη